Norbert Grudzień

Absolwent Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Budowa Maszyn ze specjalnością Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne. Posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe w branży energetycznej i ciepłowniczej, doskonale zna rynek polski w segmencie wytwarzania energii, ciepła oraz odnawialnych źródeł energii. Od ponad piętnastu lat piastuje stanowiska zarządzające. Doświadczenie zdobywał we wszystkich kluczowych obszarach zarządzania operacyjnego projektów energetycznych od oceny wstępnej, poprzez studium wykonalności, modele finansowe, zasoby ludzkie, organizację projektów po uruchomienie i działalność produkcyjną.

Pełnił funkcje Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Bugaj” w Starachowicach, Prezesa Zarządu Elektrociepłowni „Starachowice” będącej częścią amerykańskiej Grupy Caterpillar Power Ventures Corporation, Dyrektora ds. Konstrukcyjnych w EDP Renewables Polska Sp. z o.o. gdzie uczestniczył w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z energetyka odnawialną, Członka Zarządu Polenergia Kogeneracja Sp. z o.o., jednocześnie odpowiadając za rozwój projektów kogeneracyjnych, pracował jako niezależny ekspert w zakresie oceny rentowności przedsięwzięć inwestycyjnych, w sektorze energetycznym oraz doradztwa w procesach inwestycyjnych związanych z budową nowych mocy.

Związany jest z Polską Grupą Energetyczną, gdzie zajmował stanowisko Dyrektora Oddziału PGE Obrót w Skarżysku Kamiennej, a następnie Dyrektora Oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Obecnie pełni funkcje Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem w PGE GiEK S.A.

Jest członkiem Zarządu TGPE i wiceprezesem PTEZ.