Narada Dyrektorów Technicznych i Szefów Remontów Elektrowni i Elektrociepłowni pt. „Stan techniczny urządzeń a obowiązek mocowy”

Szanowni Państwo,

w dniach 17-18 kwietnia 2018 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Hotelu Boss w Warszawie, organizujemy seminarium dla pionów Technicznych, poświęcone warunkom dalszej pracy długo eksploatowanych urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni i elektrociepłowni.

W związku z wdrażaniem rynku mocy oraz uwarunkowaniami systemowym i środowiskowymi przed jednostkami wytwórczymi pojawiły się dodatkowe wymagania. Niesterowalne OZE ogranicza czas pracy bloków węglowych (dotychczas pracujących w podstawie) oraz co gorsza wymusza ich pracę z dużą zmiennością obciążenia. Konieczność sprostania wymaganiom nowego reżimu pracy powoduje istotnie zwiększenie kosztów wytwarzania energii, na co dodatkowo nakładają się nowe wymagania konkluzji BAT oraz nadchodząca reforma ETS.

Podstawą zapewnienia możliwości uzyskiwania korzyści z uczestniczenia w rynku mocy jest odpowiednia dyspozycyjność wszystkich urządzeń i instalacji blokowych. Istnieje duże ryzyko związane z wysokimi potencjalnymi karami określonymi w Rynku mocy. Bloki powinny być zmodernizowane i solidnie wyremontowane, tak aby w czasie wydłużonej żywotności (do 2035r.) zagwarantować ich maksymalną dyspozycyjność oraz akceptowalną sprawność przy jak najniższych nakładach finansowych.

Możliwym do wykorzystania mechanizmem finansowym umożliwiającym przystosowanie jednostek wytwórczych do nowych warunków - powinien być właśnie Rynek mocy, natomiast zainicjowany przez NCBiR „Program Bloki 200+” może wskazać optymalne rozwiązania techniczne.

Majątek produkcyjny, zwłaszcza bloki klasy 200 MW, stanowi część KSE odpowiadającą za utrzymanie stabilności systemu. W najbliższym horyzoncie czasowym nic nie wskazuje, aby w KSE pojawiły się nowe źródła o odpowiednich parametrach, które mogłyby stanowić alternatywę dla istniejących bloków. Jednocześnie należy pamiętać, że czas pracy znacznej liczby bloków przekroczył 200 tyś. godzin, a niektórych nawet 300 tyś. lub się do niego zbliża.

Na seminarium zostanie zaprezentowane stanowisko Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie procedur badania elementów krytycznych urządzeń energetycznych pod względem bezpieczeństwa i ciągłości działania urządzeń technicznych. Na ww. tematy wypowiedzą się także wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego i instytutów naukowych.

Zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w spotkaniu i dyskusji na kluczowe dla polskich jednostek wytwórczych tematy. W przypadku zainteresowania udziałem w szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie na adres biuro@tgpe.pl do dnia 16 kwietnia br.

W załączeniu przekazujemy program seminarium i kartę zgłoszenia.

DODATKOWE INFORMACJE:
MIEJSCE:
BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELA:

Telefon: email:

Materiały do pobrania