Ogólnopolska konferencja: „Lokalne bezpieczeństwo energetyczne – mini-strefy gospodarcze”

Ogólnopolska konferencja
„Lokalne bezpieczeństwo energetyczne – mini-strefy gospodarcze”

w dniach 28-29 marca 2019 roku w Warszawie,
w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Boss przy ulicy Żwanowieckiej 20.

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie będąc organizacją reprezentującą sektor wytwarzania energii elektrycznej, widzi potrzebę zaangażowania się sektora w proces transformacji energetyki. Podejmując współpracę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, Dolnośląskim Instytutem Studiów Energetycznych oraz wyższymi uczelniami technicznymi uznaliśmy, że celowe będzie zorganizowanie Konferencji podejmującej temat lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.

Obecny i nadchodzący czas będzie niewątpliwie okresem rewolucyjnym dla rozwoju energetyki. Wdrażanie wspólnotowych regulacji z zakresu ochrony powietrza oraz redukcji emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych postawiło przed Polską energetyką wiele wyzwań. Konieczność transformacji technologii wytwarzania energii oraz coraz większego udziału OZE w produkcji energii elektrycznej powoduje konieczność wdrażania nowych rozwiązań. Powinny one gwarantować bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, przy jednoczesnym zachowaniu standardów emisji oraz wdrażaniu technologii odnawialnych. Jednym z możliwych kierunków jest wytwarzanie oparte o energetykę rozproszoną, która jest tematem przewodnim naszej konferencji.

Energetyka lokalna pełni znaczącą rolę w projekcie Polityki Energetycznej Państwa do roku 2040, przedstawionej przez Ministerstwo Energii. Stanowi ona jeden z środków do spełnienia unijnych celów, udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, wsparcia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w bilansowaniu niestabilnych źródeł OZE oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Konferencja ta przysłuży się uporządkowaniu i wskazaniu koniecznych do rozwiązania problemów związanych z możliwością poprawnego funkcjonowania takich rozwiązań oraz wstępem do kolejnej, na której mogłyby zostać poruszone konkretne rozwiązania techniczne, prawne i organizacyjne, umożliwiające rozwój lokalnych inicjatyw.

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w Konferencji, prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeń na adres biuro@tgpe.pl najpóźniej do dnia 25 marca 2019r.

Pragniemy również zaznaczyć, że Hotel, w którym odbędzie się konferencja gwarantuje dostępność pokoi dla naszych gości do dn. 11 marca br. na hasło: konferencja TGPE

Materiały do pobrania