Jarosław Dybowski

Doświadczony menedżer z ponad 20-letnim stażem na stanowiskach zarządczych w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym. Od blisko trzech dekad zawodowo związany z sektorem elektroenergetycznym. Aktywny uczestnik strategicznych procesów rozwojowych polskiej i europejskiej energetyki.

Posiada szeroką wiedzę ekspercką na temat rynków energii (energia elektryczna, gaz, węgiel, certyfikaty) w Polsce i w krajach Europy Środkowej i Południowej. Współtworzył i wdrażał strategie wytwarzania, handlu i sprzedaży energii w wielu firmach krajowych i zagranicznych. Obecnie obejmuje funkcje dyrektora wykonawczego ds. energetyki w PKN Orlen.