Ze smutkiem informujemy o śmierci naszego członka Pana Piotra Mrozka

W dniu 8 lutego 2022 roku zmarł Piotr Mrozek. Wieloletni Pracownik Elektrowni Ostrołęka, Prezes Zarządu Energa Elektrownie Ostrołęka SA. Zaangażowany w sprawy energetyki członek Towarzystwa Gospodarczego. Od czerwca 2016 roku pełnił funkcję Członka, a kolejno Sekretarza Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.

Msza pogrzebowa odbędzie się w piątek 11.02.br. o godz. 12:00 w Parafii Zbawiciela Świata ul. Goworowska 49 w Ostrołęce.

Rodzinie i bliskim składamy najszersze wyrazy współczucia i kondolencje.

Pogrążeni w smutku
Dyrekcja i pracownicy
Biura Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie