Grzegorz Kotte

Pan Grzegorz Kotte jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska i studiów podyplomowych na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Ekspert w branży energetycznej, od marca 2016 r. zatrudniony w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. na stanowisku Członka Zarządu ds. Technicznych.

W energetyce pracuje od 25 lat. Swą ścieżkę zawodową rozpoczął w 1994 roku na stanowisku asystenta projektanta w Biurze Studiów i Projektów Energetycznych Energoprojekt Warszawa. Karierę kontynuował, uczestnicząc w przygotowaniu, realizacji i nadzorze wielu obiektów energetycznych w kraju i za granicą. Przez szereg lat pracował na stanowisku Dyrektora Inwestycji i Remontów w Zespole Elektrociepłowni w Łodzi. Przez dwa lata pełnił również funkcję Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK SA, odpowiadając za modernizację sieci kolejowej na terenie całego kraju. Posiada doświadczenie w przygotowaniu i realizacji inwestycji w źródłach energetycznych zasilanych paliwem stałym i gazem ziemnym, a także Odnawialnych Źródeł Energii.

W Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. jest odpowiedzialny za obszar strategii, produkcji, utrzymania ruchu, remontów i inwestycji w największej elektrowni systemowej na węgiel kamienny w Polsce, czyli Elektrowni Kozienice.

Odpowiadał za uruchomienie i przejęcie do eksploatacji bloku na parametry nadkrytyczne o mocy 1 075 MW w Elektrowni Kozienice, a przez kilka miesięcy również kierował całym projektem budowy bloku. W latach 2016 – 2019 był dodatkowo odpowiedzialny za nadzór nad pracą Elektrociepłowni Białystok i MEC Piła, a także za obszar techniczny związany z zakupem Elektrowni Połaniec przez grupę Enea.

Jest członkiem Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej i przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego PTEZ.