Franciszek Pchełka

Franciszek Pchełka
Urodzony 17 marca 1943r., Kłyżów – Nisko

Był absolwentem Technikum Hutniczego w Stalowej Woli, które ukończył w 1962 roku i Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, które ukończył w 1968 roku.

Pracę rozpoczął 19 marca 1969 roku w Zakładzie Remontowym Energetyki w Lublinie, w którym przeszedł przez wszystkie szczeble kariery zawodowej od Mistrza do Głównego Inżyniera ds. Remontów w ZRE Lublin w Elektrowni Kozienice.

Był autorem wielu wniosków w zakresie usprawniania technologii remontów urządzeń energetycznych.

W zakładzie Remontowym Energetyki przeszedł szkolenie w zakresie projektowania, montażu i diagnostyki w fabryce turbin parowych ZAMECH Elbląg. Posiadał uprawnienia do nadzoru nad montażem i remontami turbin parowych.

W 1984 roku został oddelegowany do pracy w Elektrim Megadex na budowę elektrowni Yataĝan i Yenikoy w Turcji, do nadzoru prac maszynowni.

W 1987 roku na wniosek Ministerstwa Energetyki Tureckiej był zatrudniony jako doradca w zakresie modernizacji elektrowni.

Od 1988 do 1999 był zatrudniony w Energomontaż Zachód sp. z o.o. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji.

Od 1 marca 1997r. podjął pracę w Towarzystwie Gospodarczym Polskie Elektrownie na stanowisku Dyrektora ds. Technicznych.

Posiadł ogromną wiedzę w zakresie przeobrażeń jakie zaszły w sektorze energetycznym, uczestniczył we wdrażaniu nowych technologii podnoszących dyspozycyjność i sprawność oraz we wdrażaniu technologii ograniczających zanieczyszczenia środowiska zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.

Uczestniczył przy pracach Prawa energetycznego, Polityki Energetycznej Polski oraz we wdrażaniu technologii odnawialnych źródeł energii.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i odznaką honorową „Za Zasługi dla Energetyki”.