Dariusz Niemiec

Ukończył Politechnikę Częstochowską na Wydziale Mechaniki Urządzeń Energetycznych oraz studia podyplomowe z zakresu Prawa Unii Europejskiej, Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw i Przyjaznej dla Środowiska Restrukturyzacji Przemysłu Ciężkiego. Z energetyką związany jest od 1991 roku, przeszedł przez wszystkie szczeble kariery zawodowej. Był m.in. Dyrektorem ds. Handlowych w Południowym Koncernie Energetycznym W ostatnich latach pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Operatora Rynku i Obsługi Handlu w TAURON Polska Energia S.A.